CVWorkshops/lezingen

workshops nascholingsconferenties:

 

CSE nascholingsconferenties Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam:

2004 - De Vietnamoorlog en Hollywood (examenthema: Vietnamoorlog)

2005 - Het Nederlands onderwijs tot de jaren '30 in speelfilms (examenthema: Van Kind tot Burger)

2006 - Activerende en spelwerkvormen over Nederland en Indonesië

2007 - Simulatie van het Congres van Wenen (examenthema: Ten Oorlog)

2008 - Aanzienlijk Amsterdam - Spelenderwijs door de Gouden Eeuw (examenthema: Dynamiek en Stagnatie)

2009 - Hollywood laat de onbelichte kant van de Vietnamoorlog zien (examenthema: Dekolonisatie en Vietnam)

2010 - Actief Amsterdam vanuit het oogpunt van de schilder uit de Gouden Eeuw (examenthema: Dynamiek en Stagnatie)

2011 - Regenten en Vorsten verfilmd (examenthema: Regenten en Vorsten)

2012 - Het Einde van het Wilde Westen en Lucky Luke (examenthema: Verenigde Staten op de Rails)

2013 - Kolossale Nationalistische Monumenten in 19e eeuws Duitsland (examenthema: Duitsland 1870-1945)

2014 - De Koude Oorlog in Nederlandse kranten (examenthema: Koude Oorlog)

2016 - Mohammed en het Eerste Kalifaat (examenthema: Ontstaan en Verspreiding van de Islam)

2017 - Nationalisme, archeologie en de opkomst van nationale musea in de 19e eeuw

2019 - Rule Britannia! Britannia rule the waves (examenthema: Het Britse Rijk)

 

Actief Historisch Denken nascholingsconferenties (Zwolle/Ravenstein)

2006-heden

workshop werkvorm Spellen over Indonesië

workshop werkvorm Levende Grafiek Griekse staatsvormen

workshop werkvorm Chronologie van de Kruistochten

workshop werkvorm Historische Sudoku

workshop werkvorm Wees een Heiden? Kerstening in Nederland

workshop werkvorm Hoe Verlicht was de Franse Revolutie?

workshop werkvorm De Kruistochten en de romantiek

 

VGN-didactiekdagen:

2009 - workshop Activerende Didactiek in geschiedenisonderwijs

2010 - workshop hoe ontwerp ik een spelwerkvorm voor geschiedenis?

2011 - workshop Wat is Geschiedenis volgens John Tosh?

2012 - workshop het Einde van het Wilde Westen

2013 - workshop activerende werkvormen rondom de Middeleeuwse stad

2014 - lezing: Het Verleden van de Toekomst

2015 - workshop Mohammed en het Eerste Kalifaat

2016 - workshop geschiedenis en bildung: Dante en Burgerschap 

2017 - workshop 19e eeuwse archeologische expedities en de plundering van de oudheid

2018 - workshop Hoeveel verleden zit in het heden

2019 - workshop Symbolen, logo's en branding door de eeuwen heen

 

EUROCLIO-conference:

2010 - workshop Active Historical Thinking: Chronology of the Crusades

 

HAN-nascholingsconferentie Geschiedenis:

2011 - workshop Middeleeuws Antisemitisme (dagthema: controversiële geschiedenis)

2013 - workshop De Mongolen komen (dagthema: niet-westerse geschiedenis)

2015 - workshop Waar zijn de vrouwen gebleven in de middeleeuwen? (dagthema: biografische geschiedenis)

2016 - (intern) workshop Gamification in de klas

 

Vakdidactische Landelijke LIO-dag:

2010-11 - workshop:  Op 'play' drukken is slechts het begin: films in de geschiedenisles 

2012-14 - workshop: Kruip in de Huid van: Simulatie en Inleving in de geschiedenisles

2015-19 - workshop: Gamification in de geschiedenisles

 

VMBO Eindexamenconferentie Universiteit van Utrecht en VGN:

2016 - lezing Actief Historisch Denken

2017 - workshop Gamification in de geschiedenisles

2018 - workshop Radicale groeperingen in de 20e eeuw

2019 - workshop Rusland, Poetin en symbolen van de macht

 

Gamedidactiekconferentie:

2016 - workshop Spelenderwijs de geschiedenis door. Simulaties in de geschiedenisles

2019 - workshop Interactive storytelling in het VO

 

Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT):

2019 - workshop Interactive Storytelling in het VO

 Publicaties

Kleio:

- 'Kredietcrisis in 1763' (2008)

- 'Spelenderwijs door de Gouden Eeuw' (2008)

- 'Remember the fifth of November': Occupy, Guy Fawkes en terreur' (2012)

- 'Simulatie Congres van Wenen' (2014)

- 'Kunst Kijken in de klas', serie artikelen over kunst in de geschiedenisles (2017)

- 'Hoe spellen in de klas zijn te gebruiken om de stof te verlevendigen' (2017)

- 'De race om het grootste nationale museum. ' (2017)

 

 Schoolmethoden:

- Sphinx, auteur leerjaar 2 h/v, herziening hoofdstuk Recht en Straf

- Geschiedenis Werkplaats, auteur leerjaar 1 h/v, hoofdstuk De Grieken

- Saga, hoofdredacteur

 

Handboeken:

- Historisch Denken, concept hoofdstuk 5: Beeldvorming