Een overzicht van didactische artikelen

Identiteitsontwikkeling in de geschiedenisles

In dit artikel, geschreven met Rémi Hartel, wordt een stappenplan geïntroduceerd om de geschiedenisles in te zetten om identiteitsontwikkeling en morele vorming bij leerlingen te stimuleren, zonder tekort te doen aan de geschiedeniscontent van de les. 

Artikelen over Kunst in de Klas

In deze reeks Kleio-artikelen die samen met Harry Havekes is geschreven laten we verschillende voorbeelden zien hoe je meer aandacht voor kunst in de geschiedenisles kan hebben, door ze onder andere te koppelen aan bestaande verplichten inhouden.

Onderwerpen:

* Romantiek en politiek

* Van Venusbeeld naar Venus van Milo

* Van Rotstekening naar Graffiti: Kunst of Vandalisme?

* Kunst als egodocument in het interbellum

* Fresco's als politieke boodschap

* Oorlogsmonument als kunst

* De evolutie van de kruisiging in de kunst

Gamification/Serious gaming in de Klas

In deze artikelen staat gamedidactiek centraal. Eén artikel waarin het verschil tussen gamification en serious gaming wordt uitgelegd en een aantal artikelen over uitgewerkte voorbeelden van serious games die ontworpen zijn voor in de klas.

Middeleeuwen in de klas

In dit artikel, geschreven met Daan van Leeuwen voor de Madoc, wordt een korte analyse gemaakt van de middeleeuwen zoals ze in het po en vo in het huidige onderwijssysteem worden behandeld. 

Inleving in anderen

In dit artikel, geschreven voor de activerende geschiedenismethode Saga, word ik als hoofdredacteur geïnterviewd en op mijn visie bevraagd.